"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 06/05/2004

El PSM es mostra contrari a la inclusió del projecte d’universitat privada al Pla Territorial de Mallorca

El PSM s’oposa a la inclusió del projecte d’universitat privada en el Pla Territorial de Mallorca. Els nacionalistes posen de manifest que el projecte presentat en realitat no proposa la creació d’una universitat, sinó d’un centre superior integrat a la Universitat Europea CEES de la comunitat autònoma de Madrid. En aquest sentit, el PSM recorda que el Consell d’Universitats emeté un informe en contra.

Tot i que el PSM aposta per la universitat pública, no està en contra de l’obertura d’universitats privades; però considera que s’ha d’anar molt alerta amb les condicions econòmiques, amb la personalitat jurídica, amb els programes d’estudis... perquè sinó s’estaria obrint les portes d’altres tipus de delegacions amb la mateixa autoritat moral per obrir altres centres universitaris sense tenir en compte la necessitat real d’estudis i d’investigació que tenen les Illes Balears.

El PSM dubta de les previsions econòmiques del projecte. En aquest sentit, els nacionalistes consideren que s’ha de tenir molt present les garanties financeres del projecte, ja que s’ha de garantir que l’alumnat que inicia estudis els ha de poder finalitzar. En cas contrari, seria una estafa.

Pel que fa a l’oferta d’estudis, el PSM manifesta que la proposta presentada no representa una alternativa a les ofertes existents i en alguns casos hi ha coincidències importants.

Un altre dels temes que preocupa als nacionalistes és la qüestió de la investigació. En aquest sentit, el PSM recorda les universitats tenen una doble funció: donar coneixements i crear-ne de nous a través de la investigació. Els nacionalistes afirmen que la proposta que es va presentar en el seu dia no feia referència a la investigació, ni en matèria pressupostària ni a les línies d’investigació, per tant, aquest projecte privat no compliria la meitat de les funcions que li per toquen.

Per altra banda el PSM no voldria que aquest projecte servís d’excusa per especular urbanísticament a un terme com el de Llucmajor suficientment carregat.


      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Reservats tots els drets.                  Desenvolupat per: