"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 17/09/2010

El BLOC-PSM-Verds presenta una esmena a la llei d'IB3 per dotar la radiotelevisió d'una plantilla d'informatius pròpia

La coalició insta la direcció de l'EPRTVIB a posar en marxa una convocatòria pública per assumir les places necessàries, la qual cosa suposaria un estalvi significatiu per l'EnsEl grup parlamentari del BLOC i PSM-Verds ha registrat avui una esmena al projecte de llei de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (IB3) per poder dotar la radiotelevisió autonòmica d'una plantilla d'informatius pròpia. L'esmena proposa una nova redacció de l'article 2.5 de la llei, que quedaria de la següent manera:

 

"En tot cas, la funció de servei públic comporta que els serveis informatius siguin elaborats per professionals de la informació que formen part del personal propi de l’Ens i quedin sota la seva responsabilitat. Aquest personal ha d’actuar d’acord amb el criteri d’independència professional i amb la norma que distingeix i separa, de manera perceptible, la informació de l’opinió."

 

Quan es va aprovar el projecte de llei en Consell de Govern, els partits del Pacte varen acordar que aquest punt quedava obert de cara a la tramitació parlamentària. La redacció actual del projecte de llei permet la continuïtat del model actual (d'externalització total dels informatius, model introduït pel PP). Des del BLOC consideren que la llei ha de reflectir més explícitament que els informatius han de ser elaborats per una plantilla d'informatius pròpia, per garantir-ne el servei públic, la professionalitat i la independència (sense perjudici que també s’hi puguin contractar determinats serveis complementaris o puntuals a empreses externes).

 

A més, cal dir que el Govern va pactar amb l'SPIB que durant la tramitació parlamentària els grups que donen suport a l'Executiu estudiarien la possibilitat de presentar esmenes en el sentit apuntat. 

 

D’altra banda, el BLOC insta la direcció de l'IB3 a posar en marxa una convocatòria pública per cobrir les places necessàries per crear una plantilla d'informatius pròpia. Així mateix, la coalició dóna suport a la direcció de l'Ens en la seva intenció de fer complir la clàusula de subrogació dels treballadors en cas que es convoqui un nou concurs perquè una empresa privada assumeixi una part del servei. El BLOC subratlla que un model internalitzat suposarà un estalvi significatiu per a l'EPRTVIB, més necessari que mai en l'actual context de crisi econòmica i contenció pressupostària.


      

 

 


PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: