"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 16/09/2010

El PSM-EN aposta per incrementar els pressuposts d'Educació i assenyala el cinisme de Gabilondo

Els mallorquinistes repliquen al ministre que l'Estat és el responsable del mal finançament de les Illes Balears, i que aquest inclou el finançament de l'ensenyament 

El PSM-Entesa Nacionalista considera que les inversions en matèria educativa no només s'han de mantenir, sinó que s'han d'augmentar tot el possible per garantir els estàndards de qualitat de l’educació a les Balears. Això sol pot ser possible a través d’uns pressuposts que contemplin aquestes prioritats, i per tant, els nacionalistes confien que la Conselleria d’Educació tingui un plantejament valent en aquest sentit per negociar uns pressuposts per a l’any 2011 que permetin garantir un nivell alt de qualitat en l’educació.

 

D'altra banda, des del PSM-EN assenyalen el cinisme del ministre d'Educació, Ángel Gabilondo, qui ha demanat a les comunitats autònomes que no retallin els pressuposts destinats a educació. Els mallorquinistes recorden al ministre que l'Estat és el responsable del mal finançament de les Illes Balears, i que l'espoli fiscal a què ens sotmet el Govern espanyol afecta greument a totes les àrees que gestiona l'Administració balear, entre elles l'educativa. En aquest sentit, és insultat que l'Estat encara ens faci tornar doblers dels nostres imposts a través d'una aportació de prop de 200 milions al Fons de Suficiència, quan som la comunitat autònoma pitjor finançada de l'Estat. Amb 200 milions més cada any el Govern podria millorar notablement la qualitat dels serveis educatius.

 

En qualsevol cas, i tot i la conjuntura econòmica actual, el PSM-EN considera que els comptes de la Conselleria d’Educació no han de sofrir retallades, i fins i tot procurar que es beneficiïn de majors ingressos. Per aconseguir-ho, i mentre l'Estat continuï maltractant financerament Balears, els nacionalistes defensen la necessitat i la urgència d'aprovar mesures econòmiques dirigides a incrementar la partida d’ingressos dels comptes de l’Administració autonòmica, a través d’un augment dels impostos a les rendes més altes (de més de 100.000 €) i l’aplicació d’un impost mediambiental.

 

Finalment, els nacionalistes consideren inadequat que es pretenguin suprimir les classes de reciclatge de l’Institut de Ciències de l’Educació, tal i com ha denunciat el sindicat STEI-i. En aquest sentit, els mallorquinistes traslladaran al Pacte la necessitat de revisar aquesta qüestió de cara a l'acord definitiu sobre els pressuposts.

 


      

 

 


PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: