"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 27/07/2010

El PSM-EN dóna suport a un professional independent com a nou director general d'IB3

La nova llei de la radiotelevisió pública inclou que en el futur l'elecció del director general de l'ens es farà per majoria de dos terços del ParlamentAquest dimarts el Parlament ha elegit Pere Terrassa com a nou director general d’IB3, amb els vots del BLOC-PSM-Verds, PSOE i UM, després que l’anterior director general, Antoni Martorell (UM), hagi presentat recentment la dimissió. Aquest nomenament és una passa endavant molt important, ja que Terrassa és un professional independent, que no depèn de cap quota de partit, per la qual cosa la direcció de la radiotelevisió pública del país deixarà d’estar en mans partidistes. De manera paral·lela, també se suprimiran les direccions adjuntes que corresponien al BLOC i al PSOE segons el Pacte de govern signat l’any 2007.

 

Des del PSM-EN sempre hem defensat que els directius dels mitjans de comunicació públics han de ser professionals independents, i que el seu nomenament no s’ha de fer en funció de quotes de partit (si el Pacte de 2007 va fer nomenaments per quotes va ser perquè així ho pactaren PSOE i UM).

 

D’altra banda, l’elecció de Pere Terrassa implicarà una continuïtat en les dues grans línies en què la gestió d’IB3 en aquesta legislatura s’ha diferenciat de la gestió duita a terme en la legislatura anterior (en què la radiotelevisió pública estava en mans de Maria Umbert, excap de gabinet de Jaume Matas): l’ús del català com a llengua vehicular dels mitjans audiovisuals públics del país i el caràcter plural i professional dels informatius.

 

Pel que fa a la possibilitat d’introduir de manera complementària la versió castellana en les emissions d’IB3 (en les sèries i pel·lícules, com a opció en dual), des del PSM-EN hem plantejat el nostre punt de vista al nou director general:

 

a)     En qualsevol cas, el català ha de ser la llengua prioritària d’IB3.

b)     En segon lloc, pensam que la televisió pública ha de prioritzar la versió original (amb possibilitat de subtítols).

c)      La possibilitat d’introduir les versions castellanes a IB3 només s’ha de plantejar si la resta de televisions que emeten en castellà (especialment la també pública TVE) introdueixen també la possibilitat d’accedir a les versions en català en els seus productes audiovisuals. Si no es téngués en compte això, el català quedaria relegat a la marginalitat en el conjunt de l’oferta televisiva, la qual cosa seria inacceptable.

 

Cal dir que Pere Terrassa ens ha garantit que exigirà el consens per introduir qualsevol canvi en la línia d’IB3. I sap que, si no es donen els condicionants anteriors, no comptarà amb aquest consens perquè nosaltres ens hi oposarem.

 

Nova llei d'IB3

 

D’altra banda, el Consell de Govern va aprovar divendres passat el projecte de llei de l’Ens Públic de Radiotelevisió Pública de les Illes Balears (IB3), que garantirà que en el futur la Direcció General de l’Ens haurà de ser elegida per majoria qualificada de dues terceres parts dels diputats del Parlament, recollint així un dels compromisos del Pacte de govern signat l'any 2007.

 

D'altra banda, hi ha qüestions d'aquesta llei que han quedat obertes de cara a la tramitació parlamentària, com és el cas de la regulació del model de gestió dels serveis informatius. La redacció actual del projecte de llei permet tant el model actual (totalment externalitzat) com Des del PSM-EN consideram que la llei ha de reflectir més explícitament que els informatius han de ser elaborats per una plantilla d'informatius pròpia, per garantir-ne el servei públic, la professionalitat i la independència (sense perjudici que també s’hi puguin contractar determinats serveis puntuals a empreses externes). No es poden tenir uns mitjans audiovisuals plenament nacionals, amb el model d’externalització total dels serveis informatius que va introduir el PP.

 

Per això, i atenent al fet que el Govern va pactar amb l'SPIB que durant la tramitació parlamentària els grups que donen suport al Govern estudiaran les esmenes que proposi el sindicat de periodistes en aquest sentit, el grup parlamentari del el BLOC i PSM-Verds ha avançat que presentarà esmenes per tal de millorar el text i garantir per llei un model que garanteixi la professionalitat, la independència i el caràcter de servei públic dels informatius d’IB3.

 

D’altra banda, en aquests moments està en vigor el contracte programa signat entre el Govern i IB3, que preveu una internalització parcial dels serveis informatius.


      

 

 


PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: