"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 26/04/2004

El PSM de Cort no signa la declaració institucional en motiu dels 25 anys d'Ajuntaments democràtics

El Grup Municipal del PSM ha enviat una nota al regidor Sr. Nadal, expressant-li els motius de la renúncia a signar el document en els termes que s’exposen més avall

Des del Grup Municipal del PSM consideram molt positiva la iniciativa de declaració conjunta per commemorar els vint-i-cinc anys d’ajuntaments democràtics, però també consideram que quan es tracta d’aquest tipus de temàtiques, és important estar obert i intentar que tots els grups es sentin còmodes en la declaració.

Així mateix, encara que les paraules són importants, si aquestes no vénen acompanyades de fets, queden buides de contingut, no signifiquen res.

Per això al Grup Municipal del PSM ens és impossible donar suport a aquesta declaració per un parell de motius diferents:

- No s’ha aconseguit el consens necessari per que la signin els grups de l’oposició.

- De les esmenes de modificació del text original que va presentar el nostre Grup Municipal, no se n’ha recollida ni una.

- Quan es parla de democràcia, llibertat, discussió política, consens social, etc. no només són paraules buides sinó que s’han d’exercir cada dia en el funcionament diari de la institució i és ben evident que a l’Ajuntament, en les relacions entre l’Equip de Govern i la oposició, aquesta voluntat de consens, diàleg, etc. és inexistent.


      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Reservats tots els drets.                  Desenvolupat per: