"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Palma. 20/03/2010

Protecció de 76 possessions

A l'Ajuntament hem iniciat els tràmits per protegir 76 possessions de Palma que es podran incloure a la revisió i ampliació del catàleg.
ARCA ha treballat en la selecció  d'aquests elements que considera tenen interès històric, artístic i paisatgístic.
 
Què vol dir això? Doncs, que durant un any i mentre es tramita una modificació puntual del PGOU per introduir nous elements a la revisió del catàleg no es podran atorgar llicències de demolició a cap d'aquestes possessions.

NOTA DE PREMSA 

Palma, 19 de març.-L’àrea d’Urbanisme i l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palma inicien els tràmits necessaris per tal de protegir un total de 76 possessions situades en sòl rústic al terme municipal de Palma que l’Associació per la Revitalització de Centres Antics (ARCA) ha considerat  que tenen interès històric, artístic arquitectònic i paisatgístic. 


Així ara  l’equip de govern  eleva al proper ple una proposta per tal de suspendre la tramitació i atogament de llicències urbanístiques de demolició que afectin a aquestes 76 possessions durant un any. Així mateix,  les llicències o autoritzacions urbanístiques que no siguin de demolició i que afectin a alguna d’aquestes 76 possessions hauran de disposar d’un informe de la Comissió de Centre Històric i Catàleg. 


La vigència d’aquesta suspensió de llicències és d’un any, a comptar des de la publicació de l’acord plenari al BOIB. La normativa ja preveu que aquesta mesura entri en vigor amb caràcter retroactiu de tres mesos. 


Tots aquests elements es podran incloure, posteriorment en la revisió del Catàleg que l’Ajuntament de Palma va treure a licitació el passat 17 de febrer. 


REVISIÓ  DEL CATÀLEG


La Junta de Govern del passat 17 de febrer aprovà treure a concurs els treballs per al recull de la informació per a la revisió del catàleg de protecció d’edificis i elements d’interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic del municipi de Palma. El període perquè es presentin equips per fer aquesta feina conclou a finals de la setmana que ve (dia 26 de març). 


Es preveu que el recull de la informació  per la revisió del catàleg estigui enllestit el de novembre. Aquesta eina millorarà la protecció dels elements amb interès paisatgístic, mediambiental i patrimonial de Ciutat.


L’ampliació farà que el catàleg de Palma sigui:

Més complert i adaptat a les necessitats de protecció del patrimoni
Més fàcil de consultar per part de la ciutadania. S’elaboraran noves fitxes en format digital.
Una eina de feina més operativa per les àrees d’Urbanisme i Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Palma.
Una eina oberta a la participació ciutadana.


      

 

 


PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: