"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

NotĂ­cies. 25/09/2009

El PSM-EN insta l’Ajuntament de Pollença a aprofitar la caducitat de “Can Cortina” per reduir-ne l’impacte

Els nacionalistes s’oposen a la possibilitat que l’Ajuntament renunciï a les cessions obligatòries dels propietaris de Formentor, que podrien suposar fins a 16 milionsEl PSM-EN valora positivament l’obertura, per part de l’Ajuntament de Pollença, de l’expedient de caducitat de la llicència concedida a Alfonso Cortina per a edificar el solar de la seva propietat a Formentor. Així mateix, insta el consistori a agilitar-ne la tramitació i a aprofitar aquest expedient per reduir l’impacte de l’edificació. El portaveu nacionalista a Pollença, Tomeu Cifre, recorda que durant l’execució d’aquesta obra s’han comès nombroses irregularitats per part del promotor (segons informes del Departament d’Urbanisme municipal), com ara l’ incompliment d’algunes de les condicions que s’indicaven a la llicència, entre elles el deure de completar la urbanització, i que fins ara no s’ha pogut tramitar el final d’obra a causa d’aquests incompliments.

D’aquesta manera, una vegada caducada la llicència, si el promotor vol legalitzar les obres efectuades s’haurà d’ajustar a la normativa vigent en el moment que demani la legalització (segons la llei 10/1990 de Disciplina Urbanística). Els nacionalistes consideren que, una vegada caducada la llicència, al promotor li serien d’aplicació les disposicions del PGOU modificat per adaptació al POOT, que indiquen que tot el sòl de Formentor ha d’ésser inclòs en el polígon de Dotació de Serveis. Per tant, el propietari del solar s’hauria d’incloure en la Junta de Compensació de Formentor per dotar de serveis a la urbanització, passa imprescindible abans d’obtenir llicència d’edificació.

Tomeu Cifre també insta l’Ajuntament a reduir l’impacte paisatgístic de l’edificació de Alfonso Cortina, per “corregir l’impacte excessiu que ja ha produït a la zona”. Tenint en compte que els informes tècnics varen donar per vàlid el projecte presentat en el seu moment, el portaveu nacionalista considera “més justificada que mai l’al•legació que vàrem presentar a la modificació del Pla General de Pollença per adaptació al PTM”, que diu:

“S’estudiaran les modificacions normatives oportunes destinades a disminuir les superfícies edificables i reduir l’impacte de les noves edificacions o l’ampliació de les existents. En aquest sentit s’estudiaran les zones de pendent elevada i la possibilitat de reduir el nombre de plantes edificables a les mateixes.”

Els nacionalistes pollencins també reclamen que la modificació del PGOU per adaptar-lo al PTM es dugui endavant sense retards, per tal de permetre aplicar la nova normativa a les llicències que es sol•licitin una vegada realitzada la dotació de serveis, també a la legalització de “Can Cortina”.

D’altra banda, el portaveu del PSM-EN de Pollença recorda que una de les condicions per rebre la urbanització i poder executar les llicències (tant la de “Can Cortina” com la de l’Hotel Formentor) és que cal dur a terme les cessions obligatòries. En aquest sentit, apunta que la cessió del 15% de l’Aprofitament Mitjà podria representar, globalment, uns 16 milions d’euros d’ingressos per a l’Ajuntament. Segons el PSM-EN, aquest ingrés permetria posar en marxa un pla de mesures per Formentor: millorar les zones d’aparcament, rehabilitar el camí fins al Far de Formentor, reformar l’edifici del Far per situar-hi un refugi de la Ruta de Pedra en Sec, millorar el manteniment de les platges i cales de la península, etc.; o fins i tot destinar-lo a d’altres mesures urbanístiques necessàries.

Per això, els nacionalistes s’oposen al fet que, en les negociacions entre l’Ajuntament i els propietaris de Formentor, es plantegi la possibilitat de renunciar a les cessions previstes a la llei (tal i com pretenen, i aixĂ­ ho han plantejat, els propietaris), ja que, segons Tomeu Cifre, “a mĂ©s de suposar una il•legalitat, aquesta possibilitat perjudicaria greument els interessos de tots els pollencins”.ť
      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: