"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 01/12/2003

El PSM demana a la Conselleria de Salut que repensi el Pacte per a la Salut

El PSM demana a la Conselleria de Salut que faci un exercici de diàleg i de consens per tal de reconduir el Pacte per a la Salut. En aquest sentit, els nacionalistes han adreçat una carta a Aïna Castillo, en la qual demanen a la Consellera de Salut quin sentit tenen les reunions per un possible Pacte per a la Salut, quan el mateix dia en què el President de la Comissió Tècnica del Grup de Salut convoca una reunió de la mateixa, els grups de l’oposició s’han hagut d’assabentar, gràcies als mitjans de comunicació, d’un seguit d’informacions que, a parer del PSM, s’hauríem d’haver discutit dins el marc de la Comissió Tècnica.

El PSM manifesta la seva voluntat d’arribar a acords i mantén la seva postura inicial de participar en aquest possible Pacte. En aquest sentit, els nacionalistes consideren necessari que la Conselleria, el Govern i el Partit Popular, reflexionin sobre la seva postura actual i tenguin ben clar sobre quins temes estan disposats a pactar.

Així mateix, el PSM considera imprescindible que es replantegi l’actual sistema de treball de la Comissió. Els nacionalistes opinen que seria important que es consensuàs un calendari sobre els temes a tractar i que, prèviament a les reunions, es pugui comptar amb les informacions tècniques necessàries. Segons el PSM, això permetria agilitar les reunions i, a la vegada, poder fer una valoració acurada de la situació i poder arribar a una proposta d’acords clara.


      

 

 


PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: