"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 26/05/2009

Pere Sampol demanarà a Blanco pels problemes de finançament del tramvia de la Badia de Palma

El senador del BLOC formularà la pregunta avui dimarts dia 26, en el ple del SenatEl senador del BLOC-PSM, Pere Sampol, preguntarà avui al ministre de Foment, José Blanco, si té alguna dificultat per assumir íntegrament el finançament del projecte de tramvia de la Badia de Palma. Adjuntam el text de la pregunta, que es formularà en el ple del Senat, a partir de les 16.00 hores.A LA MESA DEL SENAT:

Pere Sampol i Mas, Senador del Bloc per Mallorca i PSM-Verds per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, integrat en el Grup Parlamentari Mixt, a l'empara de l'establert en el Reglament del Senat, formula al Govern de l’Estat la següent pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple.

La Disposició Transitòria Novena de l’estatut d’autonomia dels Illes Balears regula les inversions de l'Estat en les Illes Balears fins a l’entrada en vigor d’una nova Llei de Règim Especial. En virtut d’aquesta Disposició el Govern Central i el de les Illes Balears van pactar una inversió total de 2.800 milions d’euros entre 2008 i 2011, a concretar en forma de convenis. Un dels projectes estratègics prioritaris del Govern dels Illes Balears és la construcció del tramvia de la Badia de Palma, per al qual ha sol·licitat la seva inclusió en el paquet d’inversions de l'Estat contemplat en l'Estatut, sense que fins al moment hagi obtingut resposta satisfactòria.

Existeix alguna dificultat perquè aquest projecte de Tramvia per a la Badia de Palma sigui finançat íntegrament a càrrec dels fons previstos en la Disposició Transitòria Novena de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears? Enllaços

Seguiment en directe del Senat ( a partir de les 16 h.)


      

 

 


PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: