"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

NotĂ­cies. 27/04/2009

El PSM-EN denuncia l'equip de govern de MarratxĂ­ (PP) per incompliment reiterat de la Llei de normalitzaciĂł lingĂĽĂ­stica

Els nacionalistes han presentat una denúncia a les direccions general i insular de Política Lingüística i a l’Oficina de Drets Lingüístics de l’OCB "pel menyspreu que suposa l’incompliment reiterat i sistemàtic de la Llei de Normalització Lingüística per part de l’equip de govern municipal del PP"Els nacionalistes han presentat una denúncia a la Direcció General de Política Lingüística, a la Direcció Insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca i a l’Oficina de Drets Lingüístics de l’Obra Cultural Balear. A la denúncia expressen el seu malestar pel menyspreu que suposa l’incompliment reiterat i sistemàtic de la Llei de Normalització Lingüística per part de l’equip de govern municipal del PP.

A la denúncia presentada s’exposa:

“Que l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears al seu preàmbul declara “la llengua Catalana, com a pròpia de les Illes Balears, i la nostra cultura i tradicions són uns elements identificadors de la nostra societat i, en conseqüència, són elements vertebradors de la nostra identitat”.

En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears el 29 d’abril de 1986 va aprovar LLEI 3/1986, DE 29 D’ABRIL, DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES ILLES BALEARS que estableix a l’article 6 la llengua catalana, com a llengua pròpia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ho és també del Govern Autònom, del Parlament i dels Consells Insulars i, en general de l'Administració Pública, de l'Administració Local i de les corporacions i institucions públiques dependents de la Comunitat Autònoma.

En l’ incompliment de l’esmentada Llei de normalització lingüística per part de l’equip de govern de l’Ajuntament de Marratxí. hem observat, entre d’altres, els següents casos;

• La revista municipal informativa de l’Equip de Govern de l’Ajuntament “TERRA DEL FANG” es publica pràcticament en llegua castellana.
• La pàgina Web de l’Ajuntament només està en castellà, el traductor de castellà a català no ha estat mai operatiu, la qual cosa discrimina la nostra llengua.
• El Govern Municipal incompleix el Reglament de normalització lingüística del propi Ajuntament de Marratxí, que estableix que tota la documentació i comunicació interna i externa de l’Ajuntament es farà únicament en llengua catalana i només s’utilitzarà la llengua castellana si l’administrat ho demana expressament. En aquest sentit l’equip de govern municipal ha anat prioritzant l’ús de la llengua castellana a les seves comunicacions amb els administrats. La publicitat també es fa gairebé exclusivament en castellà.
• Un altre menyspreu a la nostra llengua és el fet el Batle fa les seves intervencions en castellà en els Plenaris, a pesar de tenir prou fluïdesa per expressar-se en qualsevol circumstància en català i tot i que el secretari de la corporació i tots els portaveus dels grups municipals s’expressen sempre en català.
• A molts dels actes públics que fa l’Ajuntament, el Batle es dirigeix als assistents en castellà, com a exemple, podem esmentar l’enterrament de la sardina o a la cloenda de la Fira del Fang. En ambdós casos el Batle va fer el seu discurs integrament en castellà, malgrat que el públic assistent era majoritàriament catalanoparlant i del poble, realitzant traduccions que treuen de context el significat i desvirtuen l’esdeveniment, com per exemple “Tierra del Barro” per referir-se a la terra del fang o “ la ruta de las alfarerias” per referir-se a la ruta de les olleries.”

Joan Francesc Canyelles, portaveu del grup municipal del PSM a l’Ajuntament de MarratxĂ­, mostra la seva preocupaciĂł i considera molt greu que l’Equip de govern l’actitud de menyspreu envers la nostra llengua de l’equip de govern de l’Ajuntament de MarratxĂ­, amb el seu Batle al capdavant, que reiteradament, de forma sistemĂ tica i calculada incompleix la Llei 3/1986 de normalitzaciĂł lingĂĽĂ­stica que estableix que la llengua pròpia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Ă©s la llengua Catalana ho Ă©s tambĂ© del Govern Autònom, del Parlament i dels Consells Insulars i, en general de l'AdministraciĂł PĂşblica, de l'AdministraciĂł Local i de les corporacions i institucions pĂşbliques.ť
      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: