"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 28/11/2003

El PSM denuncia que els pressupostos del Consell de Mallorca no recullen les actuacions en equipaments del Pla Territorial de Mallorca

El PSM denuncia que els pressuposts del Consell de Mallorca per a 2004 no preveuen les partides econòmiques necessàries per dur a terme les inversions en equipaments que recull el Pla Territorial de Mallorca. En aquest sentit, els nacionalistes recorda que la proposta de Pla Territorial de Mallorca figuren tota una sèrie de zones en les quals es proposa invertir, distingint en àrees de reconversió territorial d’actuació directa i diferida.

El PSM considera que, donada la necessitat de dur a terme esponjaments com dotació d’infrastructures i equipaments a tota una sèrie d’àrees que ha sofert una important degradació per la pressió urbanística i turística, és imprescindible una important actuació inversora per part de les administracions. En aquest sentit, els nacionalistes expliquen que el fet de què no es disposi en aquests moments de cap instrument fiscal que permeti recaptar doblers per invertir en aquest sentit fa que s’hagin de preveure en els pressuposts propis de les distintes administracions implicades importants quantitats destinades a aquesta finalitat.

El PSM adverteix que les necessitats d’esponjaments i de millora d’equipaments i dotació de serveis són especialment necessàries en zones com Cala Major, Sant Agustí, Illetes, Can Pastilla i s’Arenal. Segons els nacionalistes, en aquestes zones s’hauria de procedir a esponjaments especialment en primera línia, i a la implantació d’infraestructures de transport públic (tren- tramvia), així com la recollida selectiva de residus i de reg de zones enjardinades amb aigües depurades.

Per altra banda, el PSM denuncia que, malgrat els anuncis del Pla Territorial, els pressupostos del Consell de Mallorca no contempla la partida pressupostaria necessària per a la creació d'una xarxa de residències assistides per a la tercera edat als municipis de més de 5.000 habitants. En aquest sentit, els nacionalistes demanen l’increment del pressupost destinat a residències i centres de dia, amb la intenció d’adoptar les fórmules necessàries per reduir les llistes d’espera per entrar a les residències públiques ha de ser una prioritat.


      

 

 


PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: