"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 15/12/2008

L’avantprojecte de llei del territori unifica la normativa urbanística amb criteris de sostenibilitat i adopta mesures contra l’especulació i la corrupció

El text, elaborat per la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori (PSM-BLOC), està obert a les aportacions que es facin des dels partits i la societat civilLa Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori (PSM-BLOC) ha elaborat l’avantprojecte de llei del territori, que unificarà tota la normativa urbanística i d’ordenació del territori. Ara l’avantprojecte serà debatut amb les forces polítiques del Pacte de Govern, i amb la resta d’institucions afectades. Així mateix, la Conselleria iniciarà un procés de consulta amb la societat civil, per tal de rebre totes aquelles aportacions que puguin millorar el text.

L’avantprojecte de llei del territori ve a satisfer una necessitat de les Illes Balears, que finalment tendran una llei del sòl pròpia, després de 25 anys d’autonomia amb competències exclusives en matèria d’urbanisme i ordenació territorial. L’objectiu és que la nova normativa respongui a la realitat territorial, econòmica i social derivada del fet insular, i integri les dues matèries (ordenació territorial i urbanística) responent al criteri de l’interès general i al principi de desenvolupament territorial sostenible.

L’avantprojecte de llei també es proposa adoptar mesures que incrementin la transparència i la participació ciutadana per tal d’evitar les males pràctiques vinculades als processos urbanístics (especulació del sòl, corrupció urbanística...). Així mateix, és més garantista i desenvolupa els dispositius sancionadors. Per exemple, en les infraccions urbanístiques considera un agreujant el fet d’ostentar un càrrec públic. També qualifica com a falta greu el fet de negar informació de caràcter urbanístic.

Una altra mesura que evita l’especulació del sòl és la delimitació exhaustiva d’allò que és sòl urbà i què no és sòl urbà. Així, la nova norma pretén impedir que un terreny clarament rústic passi a ser urbà de manera quasi automàtica, com passava fins ara en els anomenats “falsos urbans”.

Altres mesures que contempla l’avantprojecte de llei del territori són la limitació de la construcció en sòl rústic, la reserva del 30 per cent del sostre de nova implantació per a habitatge protegit (impuls a l’habitatge social) o la inclusió de disposicions que regulen els aspectes paisatgístics del territori.

Per últim, l’avantprojecte de llei també inclou una disposició que limita l’abast de les àrees de reconversió territorial (ARTs), i deixa sense vigor les polèmiques ARTs del Pla Territorial de Mallorca que estan sent investigades per la fiscalia anticorrupció per presumpta corrupció urbanística.Enllaços

Més informació (Diario de Mallorca)
Més informació (Diario de Mallorca)
Més informació (Diari de Balears)


      

 

 


PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: