"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 09/11/2007

Pere Sampol anuncia que presentarà esmenes al Pressuposts Generals de l’Estat per millorar el finançament de les Illes Balears

Pedro Solbes explica al senador que no és partidari d'eximir les Balears de la contribució al Fons de SuficiènciaEl ministre d’Economia Pedro Solbes, arrel de la pregunta del senador Pere Sampol, no s’ha mostrat partidari d’eximir a les Illes Balears de la contribució al Fons de Suficiència. El vicepresident del Govern espanyol ha argumentat que els canvis en el model de finançament s'han de plantejar per al conjunt de comunitats. Així, per l’any vinent, les Illes Balears destinaran 235 milions d’Euros a les arques de l’Estat.

El senador Pere Sampol ha lamentat que Solbes i Zapatero, havent reconegut el problema històric del finançament insular, no aportin cap solució efectiva per solucionar aquest greu problema que repercuteix de forma directa en els habitants de les Illes Balears. El senador ha puntualitzat que “encara que proposin modificacions pel sistema de finançament mai haurà consens, ja que les comunitats més beneficiades per l’actual finançament s’oposaran”.

Sampol considera “que és una obligació del Govern espanyol cercar solucions immediates que no prolonguin una situació totalment perjudicial per els ciutadans de les Illes Balears. També és evident que les inversions estatals per al 2008 no pal•lien ni de molt el dèficit que el sistema de finançament està provocant”.

Per tots aquests motius, i per la via d’esmenes als Pressuposts, el senador autonòmic intentarà millorar per una banda la inversió estatal de les Illes Balears i, per altra, eximir la nostra Comunitat Autònoma de la contribuació al Fons de Suficiència l'any 2008. Així mateix, Pere Sampol ha lamentat que el compromís de finançament de Zapatero i Solbes fins ara només es concreti en "paraules i promeses amb un clar rerefons electoralista".
      

 

 


PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: