"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 01/10/2007

Pere Sampol i el president del Cercle d'Economia coincideixen a denunciar la incapacitat de l'Estatut per solucionar el problema de dèficit d'inversions a Balears

Sampol: "els doblers que no vénen via inversions pressupostàries de l'estat haurien de venir via finançament autonòmic, i en finançament també estam a la coa"El senador autonòmic Pere Sampol i el president del Centre d'Economia de Mallorca, Alexandre Forcades, que s'han reunit avui, han coincidit a assenyalar que les inversions estatals a les Illes Balears incloses al projecte de pressupostos per al 2008 "acompleixen la disposició transitòria novena de l'Estatut, perquè fa referència a les inversions homogeneïtzades", és a dir, en aquelles matèries que són competència de l'estat a totes les comunitats autònomes, i per tant en queden excloses les inversions en carreteres i ferrocarrils, ja en aquestes matèries la competència és del Govern balear: "justament allà on l'estat aboca el gruix de les seves inversions", ha afegit Sampol.

Ara bé, el senador considera que "els doblers que no vénen via inversions dels pressupostos de l'estat haurien de venir a través d'un finançament autonòmic just", i es demana: "per què quan analitzam el finançament autonòmic per habitant aquest dèficit d'inversions no es veu compensat?". Sampol ha explicat que, segons dades del 2004, "les Illes Balears també estam a la coa pel que fa a finançament per habitant, la qual cosa demostra la perversió del sistema".

El president del Cercle d'Economia i exconseller Alexandre Forcades ha coincidit en l'anàlisi del senador, i ha afirmat que la polèmica sobre la insuficiència de les inversions estatals "és la prova del nou del desastre del sistema", i ha apuntat que el dèficit d'inversions "no l'arregla l'Estatut, l'arregla un canvi en el model (de finançament)". Tant Forcades com Sampol han apostat per un sistema de finançament autonòmic "objectiu, just i transparent", establert sobre el criteri de població i que eviti que les inversions que han de rebre les Illes Balears quedin "en mans dels governs amics", com segons Forcades passa amb l'actual Estatut.

Pere Sampol ha recordat que les Illes Balears aporten entre un 15% i un 17% del seu PIB a l'estat, "un espoli fiscal només comparable a les xifres de regions del món com ara Lombardia, Catalunya o Baviera". També ha explicat que, en renda familiar disponible, entre els anys 1995 i 2003 la nostra Comunitat Autònoma ha passat de la sisena a la desena posició, quedant per davall de la mitjana estatal.

      

 

 


PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: