"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

NotĂ­cies. 08/06/2007

El PSM de Binissalem aposta i proposa un pacte preventiu d'oposiciĂł

El PSM manifesta la voluntat de fer una oposició constructiva per poder dur a terme el nostre programa de govern per Binissalem, però dura si és el cas que el PP actuï volent aplicar mesures regressives que posin els interessos particulars per sobre dels generals.La decisió s’ha pres després de fer una valoració acurada dels darrers resultats, del sondeig de l’estat d’opinió general del poble de Binissalem, del sentiment majoritari del nostre electorat, que així ens ho ha manifestat, i de l’actitud general del conjunt de les forces polítiques d’esquerres i progressistes.

En aquest sentit, les conclusions a què el PSM de Binissalem ha arribat són:

- L’expressió de la ciutadania el passat 27 de maig deixà molt clar que s’ha produït un vot de càstig cap a l’anterior equip de govern, que pràcticament no s’ha renovat des de fa 16 anys. L’electorat que havia donat suport reiterades vegades a l’opció del PSOE a les eleccions locals ara li ha girat l’esquena i creim que és imprescindible que aquest partit renovi missatge i cartell. En aquest sentit, un pacte progressista que mantengués al cap davant del consistori (o almenys participant de nou en la gestió de govern) un equip que havia estat castigat d’aquesta manera seria un greu error estratègic que podria conduir a l’abisme no només la força política que ha sortit més castigada de les eleccions sinó també la resta de partits que formaríem el pacte, i que aspiram a renovar i ampliar el suport que rebem de la ciutadania en els propers comicis.
- El PP no té una situació especialment fàcil al front del consistori perquè no té la majoria absoluta i perquè ha contret un compromís electoral que, segons la nostra perspectiva, és excessivament ambiciós i de difícil execució. La probable absència del PP del govern de les institucions supramunicipals pot dificultar encara més les possibilitats d’execució d’aquest programa ja que caldrà un suport econòmic especialment privilegiat per poder fer-lo realitat.
- Tot i que ningú no ens ho ha plantejat, el PSM vol deixar clar que descarta la possibilitat que una força minoritària pugui arribar a ostentar la batlia. Ho feim per convicció i per coherència amb la manera com hem actuat en el passat, en què hem refusat ofertes d’aquest estil i hem propiciat pactes per donar estabilitat a l’equip de govern.
- Al marge d’aquestes raons estratègiques i racionals, som conscients que existeix un passat i un present marcat per la mútua desconfiança entre el PSM i el PSOE arran dels pactes signats en anteriors legislatures. És una desconfiança que s’ha de superar per tornar a arribar a governs que puguin garantir polítiques progressistes per a Binissalem. Testimonis d’aquesta desconfiança n’hi ha moltíssims, i les impressions que l’encara batle reflecteix en el seu recent llibre sobre el pacte PSM-PSOE de 1999 a 2002 en són una bona mostra.
Ara bé, davant els temors expressats per ciutadans afins a l’espectre nacionalista, ecologista i progressista del nostre municipi, sobre possibles polítiques regressives en determinades àrees que consideram d’especial importància (p.ex. la conservació del patrimoni, la disciplina urbanística, el creixement residencial, el consum del territori, la normalització lingüística, la recollida selectiva, les polítiques de mobilitat, la priorització de les polítiques educatives i socials, el control de la despesa, etc.), el PSM proposa un pacte preventiu d’oposició. Volem aconseguir un pacte que impedeixi que en els camps assenyalats es puguin dur a terme actuacions contràries a l’esperit progressista que ha d’unir l’oposició. Un pacte que obligui el PP a dur a terme les polítiques que també ens interessen a nosaltres si no vol veure bloquejada la seva acció de govern. Un pacte que visualitzi un projecte de poble que sigui capaç d’engrescar la ciutadania. Un pacte només subjecte a aspectes programàtics i gens subordinat a l’ostentació de càrrecs i quotes de poder. Un pacte que té l’avantatge del factor temps, ja que pot ser subscrit amb posterioritat a la investidura del batle.

Des d’ara el PSM manifesta la voluntat de fer una oposició constructiva per poder dur a terme el nostre programa de govern per Binissalem, però dura si és el cas que el PP actuï volent aplicar mesures regressives que posin els interessos particulars per sobre dels generals.
ť
      

 

 


PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: