"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 20/08/2003

L’Entesa demana una xarxa d’albergs en condicions per atendre les persones sense sostre i que suposi una opció per als immigrants que ho requereixin

Entesa Nacionalista i Ecologista (ENE) denuncia que el Govern central es desentén de les necessitats socials, cada vegada més evidents, que es desprenen de la nova immigració que arriba a les nostres illes buscant un futur de benestar. Segons les dades de l’Instituto Nacional de Estadística el 25% de la població de Balears serà estrangera, i segons la tendència actual el 60% d’aquesta serà extracomunitària. Aquesta realitat i les previsions que es presenten fa del tot necessari disposar d’una veritable política social que doni resposta, a través de la seua integració.

L’Entesa defensa la necessitat d’incrementar urgentement el finançament autonòmic amb l’objectiu de crear instruments que possibilitin la integració social i econòmica de prop dels 160.000 immigrants extracomunitaris que residiran al conjunt de les Balears en un termini de 7 anys.

L’Entesa prioritza tres aspectes de les inversions necessàries per avançar cap a la integració de nouvinguts i a favor de la cohesió social. El primer d’ells és el de millorar les condicions de vida els primers mesos de residència, a partir d’una xarxa d’albergs. El segon nivell és garantir l’accés al sistema educatiu i de salut públics. En el tercer nivell és facilitar la seua integració social a través del treball i l’habitatge.

Consideram que posar en marxa un pla de mesures complet que possibiliti la necessària integració dels nous col·lectius necessita imperiosament el finançament de l’Estat, que és qui té les competències en immigració. Això, però, no exclou la part de responsabilitat del Govern de les Illes Balears.

En aquest sentit l’Entesa denuncia que el Govern Matas està desenvolupant un model econòmic fortament desequilibrat, el qual necessita atraure mà d’obra però sense que paral·lelament hagi planificat una política social que doni resposta a les conseqüències derivades d’aquest model.


      

 

 


PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: