"La fermesa d'un somriure" Sebasti脿 Serra, en la mem貌ria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Not铆cies. 05/03/2007

El Consell de Mallorca aprova per unanimitat la moci贸 del PSM sobre excursionisme i accessibilitat

La moci贸, que ha estat defensada per Antoni Gorrias de la plataforma Pro Camins P煤blics Oberts, tamb茅 demanava la incorporaci贸 de la carretera vella de Lluc a Pollen莽a en l'inventari de Bens del Consell de MallorcaAssumpte: Moci贸 sobre la Incorporaci贸 de la Carretera Vella de Lluc a Pollen莽a en l鈥檌nventari de Bens del Consell de Mallorca i excursionisme i accessibilitat.

Per la Llei 9 d鈥檃bril de 1885, la carretera d鈥橝ndratx a Alc煤dia per Estellencs, Banyalbufar, Dei脿, S贸ller, Fornalutx, Escorca, Luc, i Pollen莽a, fou inclosa en el Pla General de les Carreteres de l鈥橢stat (Gaceta de Madrid, 12 d鈥檃bril de 1885). A l鈥檃ny 1904 es realitzaren treballs topogr脿fics preliminars per part de 鈥淛efatura de Obras P煤blicas鈥 (Arxiu Intermedi Militar de Balears, Fons hist貌ric, Signatura 540-14). El 22 de maig de 1916 l鈥檈stat va procedir a la incautaci贸 del cam铆 ve茂nal sobre el que s鈥檋avia d鈥檈xecutar la carretera, la qual cosa es comunicada als ajuntaments afectats (鈥淐at脿leg de Camins de d鈥橢scorca i Pollen莽a鈥, FODESMA, Conselleria de Promoci贸 i Ocupaci贸, Consell de Mallorca). El 1920 el President de la Diputaci贸 Provincial feia de mitjancer entre algun propietari significat i el Cap Provincial d鈥橭bres P煤bliques en relaci贸 al proc茅s d鈥檈xpropiaci贸 de les ampliacions i modificacions (鈥淐at脿leg de Camins de Pollen莽a). El 1929 l鈥橝juntament de Pollen莽a presta el seu ajut a la 鈥淛efatura d鈥橭bres P煤bliques鈥 per l鈥檃rranjament d鈥檜n tram, ja en servei, de la carretera, (鈥淐at脿leg de Camins de Pollen莽a). L鈥檃bril de 1939 la carretera esmentada fou inclosa, novament, en el Pla General de Carreteres de l鈥橢stat, passant a denominar-se Comarcal 710 (A.I.M.B, Signatura 409).

En data 3 de mar莽 de 1943 el Capit脿 General de Balears 茅s dirigeix a la 鈥淛efatura d鈥橭bres P煤bliques鈥 per que s鈥檈ixamplin les corbes de la carretera existent, per ser d鈥檌mport脿ncia militar. Fets els estudis pertinents, que invoquen les esmentades lleis de 1885 i el Pla General de Carreteres de 1939, i vistes les caracter铆stiques orogr脿fiques del terreny, es procedeix a fer un projecte amb distint tra莽at, que es correspon amb la carretera actual Ma-710 (A.I.M.B, Signatura 409). Encara el 1968 una propiet脿ria pret茅n l鈥檃dquisici贸 de part de la carretera vella i, per aix貌, 茅s dirigeix a la Delegaci贸 d鈥橦isenda a Balears, la qual requereix a la Delegaci贸 d鈥橭bres P煤bliques de Balears perqu猫 informi sobre la necessitat i circumst脿ncies de la via per procedir a tramitar la petici贸, la qual no s鈥檃rrib脿 a completar (鈥淐at脿leg de Camins de Pollen莽a).

Amb posterioritat a la construcci贸 de la nova carretera s鈥檋an produ茂t actes de manteniment i millora, tant per part dels ajuntaments com del Consell de Mallorca, sense que aquests actes emparin cap canvi de titularitat. De fet no existeixen procediments administratius de desafectaci贸, reversi贸 o transmissi贸 de l鈥檈smentada carretera, en cap dels seus trams, ni en favor de particulars ni dels ajuntaments, tal com acredita la investigaci贸 hist貌rica realitzada per FODESMA en els inventaris de camins dels termes d鈥橢scorca i Pollen莽a.

La llei 16/2001 de 14 de desembre d鈥橝tribuci贸 de Compet猫ncies als Consells Insulars en Mat猫ria de Carreteres i Camins estableix al seu art. 8.2.d que es 鈥渢ransfereixen als consells insulars les parcel鈥es annexes a les carreteres traspassades i que resulten de modificacions de tra莽ats o expropiades per a millores i eixamplaments...鈥 - redactat pr脿cticament id猫ntic al que s鈥檈stablia en el Reial Decret 1527/1984 (punt E.1.c de l鈥橝nnex 1) sobre el trasp脿s de funcions i serveis de l鈥橝dministraci贸 de l鈥橢stat a la Comunitat Aut貌noma de les Illes Balears en mat猫ria de carreteres- , sup貌sit que afecta a la Carretera Vella de Lluc a Pollen莽a, tal com s鈥檈xplica en els apartats anteriors, i que justifica la seva exclusi贸 de l鈥檃nnex II d鈥檃mbdues normes en els que es relacionen les carreteres transferides.

El Consell de Mallorca t茅 un especial inter猫s en aquesta Carretera Vella en la mesura que integra, en la major part del seu tra莽at, la Ruta de Pedra en Sec en l鈥檈tapa Lluc-Pollen莽a, presentada p煤blicament el 1996 i aprovada pel Ple del Consell de Mallorca en data 7 de juny de 1999, a proposta de l鈥橦ble. Consellera Catalina Bover i Nicolau, Consellera de Promoci贸 i Ocupaci贸 i, en l鈥檃ctual legislatura, gestionada pel Departament de Medi Ambient i Natura. Tamb茅 22 de mar莽 de 2002 la Federaci贸 Espanyola d鈥橢sports de Muntanya l鈥檋omologava com a Sender de Gran Recorregut GR-221, la qual, en el seu informe justificatiu, acreditava la seva operativitat en el tram de Pollen莽a a Lluc per la Carretera Vella. Finalment fou incorporada en el Pla Territorial de Mallorca, aprovat en data 13 de desembre de 2004.

Per les seves caracter铆stiques constructives la carretera vella de Lluc a Pollen莽a 茅s un dels pocs itineraris per a la pr脿ctica de l鈥檈xcursionisme de muntanya apte per a persones amb discapacitat, amb limitaci贸 de mobilitat, per les dificultats de comptabilitzar sender铆sme i accessibilitat, la qual cosa dona un alt valor afegit a aquesta infrastructura. En aquest sentit el Consell de Mallorca hauria d鈥檈sdevenir una entitat capdavantera en aquest 脿mbit, sempre comptant amb les persones afectades per dificultats amb l鈥檃ccessibilitat.

Per tot aix貌, el grup de Consellers del PSM-ENTESA NACIONALISTA al Consell de Mallorca proposa al Ple que adopti els seg眉ents:
ACORDS

1.- Atesa a la documentaci贸 existent, la llei 16/2001, i la legislaci贸 aplicable en relaci贸 al domini p煤blic i als bens de les administracions p煤bliques, el Consell de Mallorca realitzar脿, en el termini de quatre mesos, tots els actes necessaris, inclosa la consulta als ajuntaments afectats, per tal que l鈥檃ntiga carretera de Lluc a Pollen莽a, passi a formar part de l鈥檌nventari de bens propis del Consell de Mallorca.

2.- Atesa la situaci贸 actual de tancament de part del cam铆, i del seu mal estat i destrucci贸 en alguns dels seus trams, el Consell de Mallorca procedir脿 a la recuperaci贸 d鈥檕fici i rehabilitaci贸 de la totalitat de l鈥檈smentada Carretera Vella de Lluc a Pollen莽a, posant especial esment a que resulti accessible per persones discapacitades que facin 煤s de cadires de rodes.

4.- El Consell de Mallorca integrar脿 la totalitat del tra莽at de la Carretera Vella de Lluc a Pollen莽a en l鈥檌tinerari de la 鈥淩uta de Pedra en Sec鈥, a partir de la connexi贸 a l鈥檃cc茅s al Refugi de Son Amer, amb independ猫ncia de que dreceres sobrants del l鈥檃ntic cam铆 reial de ferradura o del posterior cam铆 de carro (sobre els que es constru铆 gran part de dita carretera), en formin part com variants del recorregut.

5.- El Consell de Mallorca procedir脿 a inventariar, delimitar, fitar i incorporar en el seu cataleg de bens les parcel鈥es annexes a les carreteres que resultin de modificacions de tra莽ats o expropiades per a millores i eixamplaments, amb independ猫ncia que la seva titularitat hagi vengut determinada per transfer猫ncies o per formar part de l鈥檃ntiga xarxa de la Diputaci贸 i sense perjudici dels esfor莽os destinats a l鈥檈laboraci贸 del cat脿legs de camins municipals.

6.- El Consell de Mallorca elaborar脿 un projecte de senderisme i accessibilitat, amb la participaci贸 dels agents socials implicats, que prevegi l鈥檃cc茅s i el gaudi del medi natural per a persones amb mobilitat reduida, discapacitat visual, auditiva i altres que en puguin ser susceptibles de mesures afavoridores de l鈥檃ccessibilitat universal en aquells itineraris.
      

 

 


PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: