"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 08/07/2003

El PSM es felicita per la finalització del procés judicial derivat de l’intent d’urbanització de Sa Talaiola de Santanyí

El PSM es felicita per la finalització del procés judicial derivat de l’intent d’urbanització de Sa Talaiola, a Santanyí. En aquest sentit, el Tribunal Suprem ha desestimat els tres motius de cassació interposats per l’entitat AGROLAND,S.A. contra la sentencia pronunciada pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

Els nacionalistes recorden que la sentència del Tribunal Superior estimà el recurs contenciós-administratiu presentat pel PSM i el GOB interposat contra l’acord del Ple del Consell de Mallorca, adoptat en sessió extraordinària i amb caràcter d’urgència, el 12 d’abril de 1996, referent a les modificacions de les Normes Subsidiàries de Planejament de Santanyí que qualificava com a sòl apte per urbanitzar un sector denominat Santanyí Mixt “Sa Talaiola”.

El Tribunal Suprem ha desestimat la súplica dels demandants que sol·licitaven l’anul·lació de la sentència recorreguda i que es declaràs la legalitat de l’acord de la Comissió Insular d’Urbanisme, la qual, amb els vots d’UM i PP, agrupava els sectors de Santanyí “Sa Talaiola” amb l’ús global genèric de residencial turístic amb la finalitat de poder instal·lar o construir un camp de golf, una edificabilitat total de 281.940 m2 i una població de 1.828 habitants, dels quals 600 eren places turístiques.

El PSM argumentà en el seu moment que l’acte del Consell de Mallorca no tenia altra motivació que la força dels vots, a pesar de comptar amb els informes previs en contra, que es tractava d’una autèntica revisió i, per conseqüent, no cabia l’ús d’un tràmit de subsanació de deficiències i que es tractava d’un autèntic urbanisme a la carta que s’oferia al millor postor segons les distintes promocions urbanístiques.

En el seu dia, el Tribunal Superior de les Illes Balears estimà el recurs del PSM i declarà inadequats a l’ordenament jurídic els actes administratius impugnats i els anul·lava íntegrament. Ara, el Tribunal Suprem ha considerat que no té lloc el recurs contra aquesta sentència i considera que “el motivo no puede prosperar porque mediante los acuerdos, objeto de impugnación en la instancia, se introdujeron determinadas modificaciones en las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Santanyí, que, como instrumentos de ordenación territorial, participan de la naturaleza de las disposiciones de carácter general, razón por la que el Tribunal “a quo” invoca, como justificación de la nulidad radical declarada, lo establecido en el artículo 62.2 de la ley citada 30/1992, de 26 de noviembre, según el cual son nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneran la Constitución, y en este caso la Sala sentenciadora estima que se conculcó lo dispuesto en el artículo 9.3 de aquella, que proscribe la arbitrariedad de los poderes públicos, por entender que la Administración demandada así procedió, al desoír los informes de los servicios jurídicos y la propuesta de la propia Comisión Insular de Urbanismo sin la más mínima explicación o motivación, por la mera razón que confiere ostentar una mayoría de votos en un órgano colegiado”.


      

 

 


PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: