"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

NotĂ­cies. 22/02/2007

El PSM es mostra contrari a la creaciĂł del nou polĂ­gon al Pla de Na Tesa

Tant el grup municipal a l'Ajuntament de Marratxí com el grup de Consellers del Consell consideren que és una incongruència total i il·lògica situar un polígon industrial o de serveis devora una residència de malalts d’Alzheimer.Els nacionalistes presenten una mociĂł al CONSELL DE MALLORCA amb l'objectiu que es pronuncii contrari a la creaciĂł del nou polĂ­gon industrial o de serveis de 32 Ha. de superfĂ­cie, ben devora del nucli urbĂ  del Pla de na Tesa.

A l’esmentada moció es planteja que a l’actualitat Marratxí disposa de prou sòl classificat com industrial o de serveis, concretament 32,05 Ha. previstes a les NNSS vigents i que encara no estan executades, les quals corresponen al SAU-6.2 de Ses Germanes 10,78 Ha., al SAU-RT 6.1 de Cas Coronell 13,57 Ha. i al Sau- 5.2 de Son Macià 7,7 Ha.

També es fa esment que a la memòria de l’avanç de Planejament d’adaptació de les Normes Subsidiàries de Marratxí, està poc justificada la creació del nou sòl industrial o de serveis de 38 ha. de superfície devora del nucli urbà del Pla de na Tesa.

El PSM planteja que l’ampliació del camí de Son Llebre des de el camí de Can Frontera, passant pel solar on s’ha d’ubicar la Residència d’Alzheimer (SGEQ-AS) fins al límit del terme municipal, suposarà un augment del trànsit rodat en els vials propers a l’àrea industrial o de serveis, concretament en el nucli urbà del Pla de na Tesa, ja que una de les entrades al futur polígon és pel camí de Can Frontera, el qual comença al centre de l’esmentat nucli urbà. Això suposarà una pèrdua de qualitat de vida dels habitants d’aquesta zona.

També qüestionen que els criteris que s’han utilitzat per situar i delimitar el Sòl terciari o industrial han estat totalment fets a dit, sense un mínim de consens amb els sectors implicats i obeint a interessos empresarials privats i no a interessos generals o públics. De fet, cal recordar que el mateix propietari que va cedir el terreny de forma gratuïta a l’Ajuntament, el qual el va posar a disposició del Govern Balear, per tal de poder-hi construir una residència d’Alzheimer és el mateix empresari que ara es veu beneficiat per la requalificació dels terrenys a sòl terciari o industrial.

Tan el grup municipal a l'Ajuntament de Marratxí com el grup de Consellers del Consell, consideren que és una incongruència total i il·lògica situar un polígon industrial o de serveis devora una residència de malalts d’Alzheimer.

A més, manifesten, que a l’Agenda Local 21 de Marratxí, aprovada per unanimitat per tots els grups polítics, es pot constatar que el municipi de Marratxí està en el límit del seu creixement urbanístic i poblacional. A més, el municipi té greus deficiències en el tema de circulació, neteja viària, recollida de residus, subministrament d’aigua, consum d’energia elèctrica, etc. Per aquesta raó aquest nou polígon industrial ve a agreujar la situació i suposa un important increment de la pressió sobre les infraestructures del municipi el qual ja té mancances en aquest sentit a l’actualitat.

Per tot això, el PSM demana al Consell de Mallorca que es pronuncii contrari a la creació del nou polígon industrial o de serveis devora del nucli urbà Pla de na Tesa que proposa la modificació de planejament municipal aprovada inicialment en el Ple de dia 1 d'agost de 2006, perquè la ubicació és inadequada, perjudicaria la qualitat de vida dels habitants d’aquest nucli i suposaria un gran impacte ambiental i paisatgístic.

ť
      

 

 


PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: