"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

NotĂ­cies. 24/10/2006

El JEN denuncia que l’hipoteca jove només beneficia una part minúscula dels joves de les illes

Els joves nacionalistes exigeixen al Govern del Partit Popular que comenci a treballar de forma efectiva per millorar les condicions d'accés a l'habitatge urgentment i presenten una sèrie de propostes.El JEN denuncia que l’Hipoteca Jove, prorrogada avui al Parlament, no ha solucionat l’arrel del problema, que és que els joves han de destinar quasi la major part del sou a l’habitatge. Els joves de les Illes han d’emprar el 62.4% de mitjana del nostre salari a l’habitatge, ocupant el tercer lloc en el rànquing de cost d’accés a l’habitatge per comunitats ( no molt per davall Madrid i el País Basc), i per damunt de la mitjana estatal (53.2%). Seguint amb les dades de l’OBJOVI, i directament relacionat amb l’índex anterior, aproximadament un 75% dels contractes laborals juvenils entre els 18 i 24 anys son temporals Aquesta xifra que disminueix un 50% entre els 25 i 29 anys, i queda estancada a la darrera franja (30-35 anys). Tota aquesta situació s’agreuja en el cas de les dones: destinant un 71% del salari al cost de vivenda, front un 57.5% per els homes. Amb un índex d’atur d’un 11% front un 7% dels homes i una diferencia mitja de salari de 3000€. Això provoca que tan sols un 52.7% de la població jove ( de 18 a 35 anys) s’ha emancipat. El més sagnant és que la majoria de joves no pot accedir a l’hipoteca jove, ja que una de les condicions és tenir un contracte fix i una gran majoria dels joves com hem vist a l’estadística oficial de l’estat no en tenen.

Els joves nacionalistes declaren que el Govern de les Illes Balears s'ompli constantment la boca amb la hipoteca jove, una iniciativa que, a part de no tenir unes condicions assequibles, arriba a un sector de població minúscul i en cap cas arriba al col·lectiu dels més necessitats. Així mateix, la Hipoteca Jove contradiu l’article 6 de la Llei de Joventut, on surt reflexat que les accions polítiques de les administracions han de ser universals i d’afectar de forma general als joves.

Els joves nacionalistes exigeixen al Govern del Partit Popular que comenci a treballar de forma efectiva per millorar les condicions d'accés a l'habitatge urgentment i presenten aquestes propostes com a base per unes polítiques d’habitatge de qualitat:

- es promoguin plans d’emancipació juvenil, elaborats des dels organismes competents en matèria de joventut ( els nivells administratius de la qual seran els de major rang possible), que tengui com a objectiu adequar els preus de l’habitatge en compra i lloguer al salari mig que percebin els i les joves i, que prestin una atenció especial a aquelles persones que tenguin més dificultats per emancipar-se.
- Es potencií la construcció d’habitatges públics protegits en règim de lloguer, adaptats a les necessitats de els i les joves, especialment pel que fa a la tipologia, grandària...etc, i evidentment a la seva capacitat econòmica. I la creació de convenis amb societats que portin a terme la gestió i manteniment d’aquets habitatges.
- Proporcionar un nombre suficient d’habitatges assequibles per el nivell d’ingressos dels i les joves, de manera que en cap cas el cost mensual suposi una quantitat superior al 20% dels seus ingressos.
- S’impulsi la creació de borses de lloguer coordinades per els instituts públics d’habitatge que , a més de gestionar eficaçment l’oferta i la demanda, afavoreixin la possibilitat de compartir l’habitatge i realitzin una labor de sensibilització. L’actuació de les borses serviria de catalitzador del preu del lloguer de l’habitatge lliure i al mateix temps per dissuadir les possibles reticències culturals a usar aquest tipus d’allotjament o residència.
- Els organismes públics d’habitatge comptin amb una partida econòmica que tingui com a finalitat servir de fiança i d’aval a joves amb escassos recursos econòmics ens els contractes d’arrendaments d’habitatge.
- S’ estableixin subvencions directes al lloguer per als i les joves inquilins i inquilines per part dels municipis.
- S’estableixi un percentatge obligatori de reserva del 40% d’habitatge de Protecció Oficial en el sol edificable. Tendria com a avantatge la inclusió social.
- Es lluiti contra l’habitatge il·legal en el lloguer, exigint que es compleixi la normativa de consum. L’habitatge per damunt de tot és un bé de consum, i potser el més important. Les inspeccions i peritatges públics s’haurien d’establir mitjançant convenis amb organitzacions de consumidors i usuaris. Caldria reajustar la normativa per responsabilitat, condicions d’habitabilitat, especialment als habitatges de segona mà.
- Promoure la creació de censos d’habitatge buit en els municipis (a les illes hi ha 186400 habitatges buits).
ť
      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: