"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

NotĂ­cies. 17/12/2002

El PSM reclama l’equiparació de les tarifes elèctriques amb la península

El PSM reclama l’aprovació de la llei de regulació del sector elèctric que suposarà l’equiparació de preus amb la península a través de conceptes retributius a càrrec de l’Estat

A parer del PSM, l’ofegament econòmic que pateixen les Illes Balears per part de l’administració central es fa palès, un cop més. I un cop més, per incompliment del que estipula la llei que el mateix PP va aprovar. Aquest incompliment legislatiu afectarà a tots els usuaris de les Illes Balears, la qual cosa consideram inacceptable. D’aquesta manera, l’espoli fiscal que pateixen les Illes Balears s’agreuja encara més. Amb tot, es posa en evidència que és el mateix Govern espanyol el que provoca el major nombre de perjudicis derivats de la insularitat, dificultant l’activitat econòmica del nostre país i minvant el poder adquisitiu dels ciutadans.

Els nacionalistes reclamen l’aprovació de la llei 54/97 de regulació del sector elèctric, que suposarà la liberalització de les activitats elèctriques. Això no obstant, l’article 12 d’aquesta llei establirà que les activitats per al subministrament d’energia elèctrica en territoris INSULARS i extrapeninsulars seran objecte de regulació singular que atendrà les especificitats derivades de la seva ubicació territorial. A més, l’article 12.2 de la Ley del Sector Eléctrico, contempla que l’activitat de producció desenvolupada en els territoris insulars podrà percebre un concepte retributiu addicional, considerant un cost permanent del sistema.

El PSM denuncia que aquest és un nou incompliment del REB, ja que al capítol II,a l’article 13, estableix que els preus de l’energia elèctrica i dels grans combustibles seran els mateixos en el territori peninsular per als consumidors a tarifa. L’article 14 del capítol II estableix, a més, que el Govern establirà un concepte retributiu especial que prengui en consideració els costos específics de l’activitat de producció d’energia elèctrica a les Illes Balears

El PSM, en base al que s’estableix tant a l’article 13 i 14 de la llei 54/97 i a l’article 13 del REB, reclama al Govern espanyol el compliment del que s’hi estableix i que els preus per als consumidors estiguin equiparats amb la península.

ť
      

 

 


PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: