"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 25/10/2002

El PSM-Entesa Nacionalista demana la creació d’una llei de caixes d’estalvis pròpia de les Illes Balears

El PSM-Entesa Nacionalista, creu necessària la creació d’una llei de caixes d’estalvis pròpia de les Illes Balears, tal i com ja tenen moltes altres comunitats autònomes com ara Andalusia, Catalunya, Cantàbria, Astúries, País Valencià, Madrid o Múrcia . La Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la competència exclusiva en matèria de caixes d’estalvi, d’acord amb l’article 10.37 de l’Estatut d’Autonomia, precisament atenent a una esmena presentada pel PSM-Entesa Nacionalista.

A pesar d’això, el Govern de l’Estat, repetint actuacions que ja ha dut a terme en altres matèries, també en aquest cas vol intervenir en competències ja transferides, amb una reforma de la Llei del Sistema Financer, en la qual s’intervé en les caixes d’estalvis. En aquest sentit, el PSM demana a l’estat espanyol que respecti la competència i deixi fer a la comunitat autònoma en tema de caixes, recordant que aquelles tasques d’organització i de caràcter intern d’una competència plenament assumida, han de ser modificades, si escau, per aquells que hi tenen la potestat, que en aquest cas és la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En aquest sentit, el PSM denuncia aquesta actuació i davant això, demanda la creació de la Llei de Caixes d’Estalvis. La confiança entre les caixes i els seus partícips es basa precisament amb la íntima relació entre caixa i estalvi popular i en la seva traducció social tan propera i localitzada. En aquest sentit doncs, a les Illes Balears les caixes d'estalvis gaudeixen d'un fort arrelament social, i sense dubte també participen de manera important dins el sector financer. Per aquesta raó, Balears compta amb una forta presencia de caixes d’altres comunitats autònomes, i la llei de caixes hauria de contemplar aquest aspecte. En aquest sentit, la informació i la intervenció de les institucions de la Comunitat Autònoma  sobre l’activitat a les Illes Balears d’aquestes entitats, i, en concret, sobre la reinversió dels guanys obtinguts i la proporció en què aquest es dedica efectivament a les Illes Balears, són pràcticament nul·les. Així, la llei de caixes hauria de preveure la possibilitat de que les institucions tinguin coneixement de les activitats que duen a terme, no tan sols les caixes d’estalvis de les Illes Balears, sinó també les de les altres caixes que estan instal·lades en aquesta comunitat.


      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: