"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 12/08/2002

EL PSM ESTÀ EN CONTRA DE QUALSEVOL ACTE DE VIOLÈNCIA.

EL PSM ESTÀ EN CONTRA DE QUALSEVOL ACTE DE VIOLÈNCIA.

Els nacionalistes donaran suport, a partir del diàleg i el consens, a totes les iniciatives a favor de la pau, llibertat i respecte a la vida que es presentin com a mocions i declaracions institucionals.

Davant la presentació per part del PP de mocions als ajuntaments de Mallorca amb les quals condemna l'atemptat perpetrat per ETA a la localitat de Santa Pola el PSM – Entesa Nacionalista de Mallorca exposa la seva posició: El PSM està compromès de manera inequívoca, com ha demostrat durant el seus 26 anys de vida, amb el dret a la vida, amb els demés drets fonamentals i amb el respecte a la pluralitat de la nostra societat.

Aquest convenciment en el respecte als drets humans que el PSM i la seva gent ha demostrat ara en un estat democràtic, i anteriorment durant la dictadura franquista, legitima plenament com a democràtiques les posicions polítiques que defensa, sense que en cap cas ningú pugui posar en dubte aquesta condició.

La posició clara i ferma del PSM compromesa amb la llibertat i amb la democràcia l'obliga a ésser però extremadament rigorós en les seves manifestacions i preses de postura, rebutjant de pla tot intent de pratimonialitzar els valors de la democràcia i els drets humans.

En el cas de la presentació per part del PP, on en el punt número 4 de la moció explicita “Reiterar el suport al Govern de l'Estat perquè es mantingui ferma amb les seves postures legals i democràtiques...” fa pensar que el govern central té una legalitat pròpia. Aquesta “legalitat pròpia”, s'entén com la interpretació que fa el Govern actual del PP de la legalitat i de la democràcia, per tant basa la seva acció política i interpretació de les lleis a partir dels postulats ideològics del PP. A partir d'aquesta explicitació recollida en la moció del PP i davant la negativa del PP ha negociar un text comú i consensuat en totes les forces polítiques, el PSM no pot donar-li ple suport donat que, com és obvi, el PSM no comparteix els postulats ideològics del PP.

El PSM considera que la metodologia, marcada per la prepotència i la desqualificació sistemàtica dels discrepants amb les seves postures, utilitzada pel PP és errònia, si el que persegueix és fer possible un front comú de tots els demòcrates per aïllar els violents. Aquest objectiu serà impossible d'assolir si el PP manté caparrudament aquesta estratègia, que parteix de la premissa que la puresa democràtica es situa en els postulats dels conservadors i que la pluralitat ideològica, expressada per altres partits, es veu cada vegada demonitzada.

Amb tot el PSM expressa la seva solidaritat amb tots els ciutadans i ciutadanes que han patit els efectes de la violència terrorista i expressa la seva voluntat d'aconseguir la unitat de tots els demòcrates i d'impulsar, a partir del diàleg i el consens, iniciatives polítiques i socials a favor de la pau i llibertat.

El PSM acata la constitució espanyola, encara que consideri que aquest marc legislatiu atempti contra els drets nacionals del nostre poble; treballa per tant, democràticament per canviar-la. A partir de l'aprovació de la llei de partits es penalitza intentar canviar la constitució i dóna instruments legals per disoldre una formació política que estigui en desacord amb els valors constitucionals, tal com recull l'article 9 “Los partidos políticos deberan respetar en sus actividades los pricipios democràticos y los valores constitucionales...”, a partir d'aquí el PSM considera que aquesta llei ataca directament a la lliberta ideològica, quan posa límits –valors constitucionals- a la defensa i difusió dels projectes polítics. La llibertat de defensar el pensament polític i d'associar-se està recollit en la carta de drets humans en els articles 19,20 i 21, l'aplicació per tant d'aquesta llei en la seva literalitat esdevindria un atemptat a la carta dels drets humans.

El PSM no pot, per tant, donar suport a mocions que deliberadament, encara que subtilment, vagin en contra de la llibertat política. En aquest cas contrari donaria per bo la voluntat d'aquesta llei, de retallar el sistema de llibertats amb els discrepants polítics, què és la pitjor manera de resoldre el problemes d'una societat.

El PSM no pot acceptar que la crispació i desesperació social que provoca la despreciable violència d'ETA permeti l'ús partidista i demagògic del dolor de les víctimes i que en cap cas contribuirà a la pacificació i normalització de la societat basca. La presentació d'aquesta moció com a part de l'estratègia del PP de més calat, no té com a principal motiu cohesionar la societat davant el problema del terrorisme, sinó que deliberadament pretén introduir la polèmica en el debat polític, creant així una discrepància profunda que dificulta en gran mesura l'acord entre el PP i els partits nacionalistes.

El PSM demana als seus grups municipals donar suport a totes les iniciatives que promoguin la solidaritat amb les víctimes de la violència i que, en base a la pluralitat ideològica, a la democràcia i al diàleg, persegueixin eradicar el terrorisme i assolir la pau i la llibertat pel poble basc.


      

 

 


PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: