"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

NotĂ­cies. 10/12/2005

L’Entesa demana al PP una llei per arreglar el problema dels transports i que deixi de fer experiments amb els taxis

Els nacionalistes reclamen del Govern i del PP una llei del transport urbà per poder solucionar integralment els problemes del trasnsport i la mobilitat a Eivissa, a la vegada que exigeixen del PP contactes i consens amb tots els sectors del transports. Atorgar llicències temporals de taxi no és una solució; a més, és il·legal

NULL

L’Entesa Nacionalista i Ecologista d’Eivissa (ENE) creu que la problemàtica dels transports i la mobilitat s’arregla amb una llei del transport urbà que contempli tots els sectors públics que hi actuen i les determinacions i inversions que s’han de dur a terme per a què la ciutadania d’Eivissa gaudeixi d’un servei de transports a l’alçada del segle XXI. Aquesta llei l’ha de redactar el Govern en col·laboració amb les altres administracions locals i tots els sectors dels transports. Des d’ENE s’entèn que hi ha d’haver un marc jurídic que doni seguretat al sector, l’administració i els usuaris; ara mateix, no existeix aquest marc i s’ha de visualitzar en la propera llei del transport urbà.

Els nacionalistes presentaren 7 preguntes escrites a la consellera d’Obres Públiques, Habitatge i Transports (PP) el mes d’octubre interessant-se per l’estat de redacció i tramitació de la Llei del Transport Urbà i de la Llei del Taxi, arran de declaracions de responsables públics sobre aquests dos projectes. De les respostes de Cabrer (PP) es desprén que el Govern ja ha descartat la Llei del Taxi i que s’està redactant un avantprojecte de la Llei del Transport Urbà, tot i que no era al programa electoral del PP. Els nacionalistes deploren que no tots els sectors implicats han estat consultats en l’elaboració de la Llei del Transport Urbà, com és el cas dels taxistes. Òbviament, es demanarà el perquè d’aquesta discriminació. També es demanarà què entèn el Govern per "…un règim específic de serveis a punts generadors d’un trànsit important que afecti a varis municipis". Aquest redactat figura a una de les respostes de les 7 preguntes presentades pels nacionalistes.

Des de l’Entesa (ENE) es creu que aquesta llei ha de tenir una redacció participada i, fins a la seua posada en marxa, el Govern ha de deixar de fer "bunyols" com el de la possibilitat que atorgaria la Llei d’Acompanyament dels Pressupostos que contempla, en l’article 50, que els consells d’Eivissa i Formentera i de Menorca puguin atorguin llicències temporals de taxis. Idò bé, aquesta mesura és il·legal. El Govern no pot permetre que altres atorguin llicències de taxis perquè la competència és municipal; només es podria fer si tots els ajuntaments d’Eivissa renunciassin a aquesta competència, aspecte que no pareix factible. L’única tramitació que té transferida el Consell és la targeta de transports. ENE demanarà al Parlament que el Govern retiri aquell article perquè els consells no atorguin llicències en tant en quant no hi ha una llei del transport urbà.

Els nacionalistes critiquen el PP per haver anunciat la redacció d’una llei que regularia el sector del taxi –com tenen Catalunya, Navarra o el País Basc- i que ara se n’hagi desdit. Això demostra la improvisació del PP en matèria de transports. L’Entesa (ENE) creu que es veu d’una hora lluny que el PP persegueix aconseguir determinats vots amb la concessió de les llicències de taxis temporals. El proper estiu serà el darrer abans de les eleccions de 2007 i el PP voldria poder atorgar-les. ENE creu que no podrà fer-ho i que no arribarà a temps si segueix encaparrotat en fer-ho perquè la tramitació de les llicències de taxis és molt més llarga que no cinc o sis mesos. Això si no hi ha recursos.

Els nacionalistes no s’oposen a l’existència de llicències temporals de taxi. Però entenen que primer s’ha d’aplicar de forma completa els reglaments municipals del taxi i l’actual normativa estatal. A la vegada, hi ha d’haver una Llei del Transport Urbà per poder solucionar integralment els problemes del transport. Aquest no s’arregla només actuant respecte del taxi sinó que s’ha d’actuar amb els accessos rodats, estacions i més línies d’autobusos, per exemple.

ť
      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: