"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

FULL D'AFILIACIÓ

Pots emplenar el següent formulari d'afiliació al PSM-Entesa Nacionalista

DADES PERSONALS

Nom
Llinatges
NIF
Data de Naixement
Estudis
Professió

DADES DE CONTACTE

Adreça
Núm. i pis
Població
Codi Postal
Telèfon
Mòbil
e-mail

INTERESSOS

Activitats (culturals, esportives, col.legis profesionals, associacions de pares, veïns, cíviques):
M'interessa participar en temes relacionats amb:
Vull formar part del JEN-PSM (de 14 a 30 anys)

Em compromet a pagar una quota:

Normal (30 €/trimestre)
Familiar (10 €/trimestre) (a partir del segon afiliat de la unitat familiar)
Pensionistes (6 €/trimestre)
Extraordinària reduïda (10 €/trimestre) (per situació econòmica)

Cobrament:

trimestral
anual

Militants que em presenten:

(1r)
(2n)

BUTLLETA DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Direcció (banc o caixa)
Adreça
Codi postal
Població
Codi compte IBAN
Introdueix el codi antispam

AVÍS IMPORTANT: Per finalitzar correctament la inscripció, tant com a afiliat/a com a simpatitzant, és important que passeu per la seu del PSM-Entesa (c. Isidoro Antillón, 9) per signar la butlleta d'inscripció.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, autoritzo que el PSM incorpori les meves dades al fitxer automatitzat de dades amb la finalitat de millorar de la comunicació amb els simpatitzants i/o militants, així com per atendre les seves demandes, gestions i consultes. I em dono per assabentat del meu dret a exercir en tot moment l'accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les meves dades, adreçant-me a PSM-ENTESA NACIONALISTA, C. Isidoro Antillón, núm. 9 de Palma 07006, o via correu electrònic mallorca@psm-entesa.cat.


Drets i deures del militants

 

 

 

PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: